En raison d’importants travaux d’entretien, la piscine sera fermée du samedi 1er juin 2019 au dimanche 1er septembre 2019. La réouverture est prévue le lundi 2 septembre 2019.

Om over te gaan tot belangrijke onderhoudswerken zal het zwembad gesloten zijn van zaterdag 1ste juni 2019 tot en met zondag 1ste september 2019. De heropening gebeurt op maandag 2 september 2019.

In order to proceed to important renovation works, the swimming pool will be closed from Saturday 1st of June until Sunday 1st of September 2019. Reopening on Monday 2nd of September 2019.

Diaporama